Pécs – Közút nem közút céljára történő igénybevétele

A közút nem közút céljára történő igénybevétele közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység. Hozzájárulás nélkül kezdhetőek meg a közútkezelői közérdekből azonnali beavatkozást igénylő közműjavításokkal kapcsolatos közterületbontások. A kezelői hozzájárulás szakmai előkészítését a BIOKOM Nonprofit Kft. végzi, ezért a hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a BIOKOM Nonprofit Kft.-hoz (7632 Pécs, Siklósi út 52., 72/502-100, ugyfelszolgalat@biokom.hu) kell benyújtani, az ott rendszeresített – jogszabály által rögzített tartalmú – nyomtatványon.

Kulcsszavak: közút, használat

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

Kérelmet kell benyújtani, vagy bejelentést kell tenni.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 60 napon belül kell lefolytatni és érdemi döntést hozni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Kérelem benyújtása.

Azonnali intézkedés esetén bejelentés benyújtása, ami tartalmazza:

A bejelentéshez csatolni kell:

helyszínrajz

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybe vételekor.

Az eljárás szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 3000 Ft.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az egyes döntésekkel szemben fellebbezésnek, illetve kifogásnak van helye.

A közútkezelői hozzájárulás kiadása november 15-től március 15-ig terjedő időszakra megtagadható, ha az időjárás előrejelzési adatok alapján a közútkezelő nem látja biztosítottnak a burkolat megfelelő minőségű helyreállítását, az útépítési technológiai követelmények betartását.

A rendkívüli közterületbontást igénylő munkák ideiglenes helyreállításáról a kivitelezőnek minden estben gondoskodni kell.

 

Pécs Település