Közérdekű bejelentés - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság hatáskörébe tartozhat minden olyan közérdekű bejelentés, mely a közbeszerzésekre irányadó jogszabályokkal kapcsolatos jogszabálysértésekre kívánja felhívni a figyelmet. A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a panaszként vagy közérdekű bejelentésként benyújtott megkereséseket megvizsgálja, és amennyiben megállapítható a Kbt. vagy más közbeszerzési vonatkozású jogszabály megsértése, az érdemi vizsgálat lefolytatása iránt megteszi a szükséges lépéseket.

Kulcsszavak: közérdekű bejelentés

A 2013. évi CLXV. törvény 1. § (4) bekezdése értelmében bárki fordulhat közérdekű bejelentéssel a Közbeszerzési Hatóság Elnökéhez.

A természetes személy kérelmezők kivételével a közérdekű bejelentést elektronikus úton kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére, melyhez csatolni kell a kérelem szerkeszthető formátumú változatát. Természetes személyek benyújthatják bejelentésüket a kozerdeku@kt.hu címen. A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A közérdekű bejelentéssel kapcsolatos beadványokat a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani, külön űrlap került kialakításra a közérdekű bejelentés megtétele és a közérdekű bejelentés vizsgálata során szükséges adatszolgáltatás tekintetében. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

A hatékony jogérvényesítés támogatása érdekében jelen tájékoztató mellékletében a Közbeszerzési Hatóság Elnöke egy Adatlapot tesz közzé, melyben megjelölésre kerültek azok a legfontosabb adatok, információk, melyeket egy közérdekű bejelentésnek az eredményes és gyors ügyintézés érdekében tartalmaznia szükséges. Az Adatlapban megemlített információk birtokában van lehetőség arra, hogy érdemben intézkedést tudjon tenni a Közbeszerzési Hatóság Elnöke, és szükség szerint adatkéréssel tudjon fordulni az érintett ajánlatkérőhöz.

E körben fontos kiemelni, hogy amennyiben a közérdekű bejelentést tevő személy bejelentését aláírás nélkül terjeszti elő, tehát nem azonosítja magát kellőképpen, a Közbeszerzési Hatóság elnöke megkereséssel él a bejelentő felé, mivel a Hatóság minden esetben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne azonosíthatatlan bejelentőktől származó információk alapján folytasson vizsgálatot. Természetesen a Közbeszerzési Hatóság a jogszabályoknak megfelelően zártan kezeli a közérdekű bejelentők személyes adatait.

Külön kiemelendő, hogy a közérdekű bejelentéseket az alapvető jogok biztosa üzemeltetése alatt álló, az úgynevezett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül is elő lehet terjeszteni.

A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását az Közbeszerzési Hatóság Elnöke a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napon belül belül, de

- legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül,

- közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontjától vagy, ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől számított legfeljebb öt éven belül, vagy

- támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartamán belül, de legalább a jogsértés megtörténtétől - közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontjától, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől - számított öt éven belül kezdeményezheti.

ÁNYK űrlap (Közszolgálati és Támogató Főosztály)

Adatlap

Közbeszerzési Hatóság

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2013. évi CLXV. törvény

 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG