Budapest XVI. kerület - Adóigazolás

Budapest Főváros XVI kerület Önkormányzati Adóhatósága  adóigazolást állít ki az adózó kérelmére, a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a jogszabályban előírt adattartalommal.

Kulcsszavak: Adóigazolás

Magánszemélyek és/vagy  gazdálkodó szervezetek

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános adónyomtatványok közt a ""Kérelem, adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadása"" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni az adóhatóság részére, megjelölve benne a felhasználás célját, és a szervezetet, ahol a kiadott igazolást fel kívánja használni

Az adóhatóság igazolása a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kerül kiállításra.

Kérelem a jelölt elérési útvonalon.

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros XVI. kerület  Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon  az önkormányzati adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát,

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, illetve végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki. 

Az adóigazgatási eljárás részleszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet 24 §

Budapest 16. ker. Település