Vállalkozás működési engedélye

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Amennyiben a kereskedő nem kíván üzletköteles terméket forgalmazni, üzlete a bejelentést követően üzemeltethető. Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható
termékek is forgalmazásra kerülnek.

Kulcsszavak: üzlet, működési engedély, vállalkozás, kereskedelem, jegyző, kereskedelmi hatóság, bejelentés, bejelentésköteles, engedélyköteles

A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozó.

Engedélyi iránti kérelmet szükséges benyújtani a tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Mit kell tartalmaznia a működési engedély iránti kérelemnek?

A kérelemben meg kell adni a kereskedő fontosabb adatait.

I. A kereskedő és az üzlet adatai:

  1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
  2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
  3. az üzlet
  4. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
  5. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

II. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)

A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

A működési engedély kiadásának ügyintézési határideje: 25 nap

A működési engedély kiadásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

Az engedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes.

Települési önkormányzat jegyzője

Megyei és Fővárosi Kormányhivatal

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek (működési engedéllyel forgalmazható termékek):

Bejelentéshez / hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységek katalógusa a szolgáltatások piacán

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

NISZ ZRT.