Budapest 11 Újbudai gondozási támogatás

Gondozási támogatás, 18. életévét betöltött ápolásra szoruló beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható támogatás.
 

Kulcsszavak: gondozás, hozzátartozó, tartósan beteg

Bármely természetes személy.
 

Kérelmet szükséges benyújtani a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. éci CL. törvény szabályai szerint.
 

Kérelemnyomtatvány,a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján költség- és illetékmentes.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
 

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) XI.ÖK rendeletben.
 

Újbudai gondozási támogatás iránti kérelem + Vagyonnyilatkozat

 

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) XI.ÖK rendelet.
 

Budapest 11. ker. Település