OKTI - Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók támogatásainak igénylése és igénymódosítása (pótigény, lemondás)

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartókat a központi költségvetésből megillető, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti támogatások igénylése és igény módosítása (pótigény, lemondás).

Kulcsszavak: támogatás, igénylés, igénymódosítás, lemondás, pótigény, nem állami, nemzetiségi önkormányzat, egyházi, köznevelés, fenntartó

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók

Az „ELEKTRONIKUSAN” gomb megnyomásával van lehetőség a támogatásra irányuló igényt, valamint igénymódosítást (pótigény, lemondás) a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóságához beküldeni, melyhez mellékelni kell az e célra rendszeresített adatlapokat. Az igénylő adatlapok  a Magyar Államkincstár honlapján találhatók meg: a Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Köznevelési ágazat > Nem állami közneveléshez kapcsolódó támogatások > Támogatás-igénylés menüpontban.

Elérhetőség: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/normativa_-finanszirozas

A kérelmet köznevelési intézményi, fenntartói szinten összesített formában, feladatellátási helyenként, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében és a minősített pedagógusok létszáma tekintetében intézményenként kell benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő

Igénymódosítás (pótigény, lemondás): 

a.) gyermek-, tanulólétszám alapján járó átlagbér alapú támogatás tárgyév szeptember-december hónapokra vonatkozó módosítása: tárgyév június 30. vagy október 31.,

b.) gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás módosítása: tárgyév június 30. vagy október 31.;

c.) minősített pedagógusok tárgyévi foglalkoztatotti létszámváltozás: október 31.

A Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapok és mellékletei.

Az eljárás illetékmentes.

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága

Fellebbezhető végzés esetén Magyar Államkincstár Központi szerve/határozat esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság

A fenntartók a támogatásokkal kapcsolatos ügyeiket a 2015. évi CCXXII. törvény alapján kizárólag elektronikus úton intézhetik.

Amennyiben a fenntartó egyháznak minősül, és nem jogi képviselővel jár el, a támogatásokkal kapcsolatos ügyeit választása szerint elektronikus úton, illetve papír alapon intézheti.

Magyar Államkincstár honlapján: Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Köznevelési ágazat > Nem állami közneveléshez kapcsolódó támogatások > Támogatás-igénylés menüpontban.

Elérhetőség: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/normativa_-finanszirozas

229/2012.(VIII.28.) Korm. rend;

Tárgyévi költségvetési törvény;

2011. évi CXC. törvény

MÁK_ÖF