1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 3. § (1) bekezdése szerint az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak. A bányavállalkozó által kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel, az energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át. A Bt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg.

">

Bányajáradék önbevallás, bányajáradékkal kapcsolatos ügyek (SZTFH)

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 3. § (1) bekezdése szerint az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak. A bányavállalkozó által kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel, az energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át. A Bt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg.

Kulcsszavak: Bányajáradék; bányajáradék önbevallás; önbevallás

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

20. § (2)

a) a bányavállalkozó,

b) az 1. § (2) bekezdése szerinti tevékenységre engedéllyel rendelkező, az 1. § (7) bekezdése szerinti engedélyes, valamint a 3. § (1a) bekezdés b) pontja, illetve (1d) bekezdése szerint kitermelésre jogosult, és

c) a geotermikus energiát kitermelő jogalany.

Az e-papír beadvány kitöltése.
A bányajáradék önbevallás adatlap csatolása.
 

Amennyiben a bányajáradék kötelezettséggel érintett a bányajáradék megállapításával összefüggő, jogszabályban előírt bejelentési, önbevallási vagy befizetési kötelezettségét hibásan, késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja, a bányafelügyelet eljárást indíthat szabálytalan bányászati tevékenység miatt (1993. évi XLVIII. törvény 41. § (3) bekezdés).

A bányajáradék önbevallás gyakoriságát a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet állapítja meg. A kőolaj, földgáz esetében havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig, az egyéb ásványi nyersanyag és kinyert geotermikus energia esetében negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell eleget tenni az előírt kötelezettségeknek. A bányajáradék önbevallást a kutatás során végzett kitermelés megkezdését, az első műszaki üzemi tervet jóváhagyó vagy a külön jogszabály szerinti tevékenységet engedélyező határozat véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.

A kiegészítő bányajáradékot havonta kell teljesíteni, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet szerint.

Bányajáradék önbevallás adatlap.

A bányajáradékot, a jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értéket, a térítési díjat, a kitermelés szüneteltetése esetén a kieső bányajáradék pótlására előírt díjat, az elmaradt bányajáradék pótlására fizetendő összeget, a kiegészítő bányajáradékot, valamint az ásványvagyon-gazdálkodási szabályok megszegésével okozott veszteség miatt a bányajáradék pótlására megállapított díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003141-09050012 számú „Bányajáradék bevételi nyilvántartási számla” elnevezésű számlára kell befizetni.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszék.

A bányajáradék önbevallás adatlapok letölthetőek az sztfh.hu oldalról.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

SZTFH