HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNY ENGEDÉLYEZÉSE

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Kulcsszavak: ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNY ENGEDÉLYEZÉSE

Zenés, táncos rendezvényt szervező Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvény tartása engedélyköteles, ha azt tömegtartózkodásra szolgáló építményben, 300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségben tartják, vagy szabadtéren tartják és a résztvevők száma egy időpontban várhatóan az 1000 főt meghaladja. A bejelentést formanyomtatványon kell benyújtani. 

20 nap

  1. Kérelem, amely tartalmazza:
  2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
  3. Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  4. Biztonsági terv
  5. Tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi)
  6. Képviseletre jogosult aláírás mintája

A tevékenység végzése 2021. január 01. napjától illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

A tevékenység végzésének engedélyeztetése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Hódmezővásárhely Település