Tatabánya - Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Kulcsszavak: zenés, táncos, rendezvény

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén zenés, táncos rendezvényt szervező Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó.

Az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvény tartása engedélyköteles, ha azt tömegtartózkodásra szolgáló építményben, 300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségben tartják, illetőleg, ha szabadtéren tartják és a résztvevők száma egy időpontban várhatóan az 1000 főt meghaladja. A bejelentést IFORM formanyomtatványon elektronikusan kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt. Az eljárás során szakhatóságok kerülnek bevonásra: illetékes népegészségügyi-, tűzvédelmi-, építésügyi hatóság, rendőrség, illetőleg megkeresésre került az Országos Mentőszolgálat. 

Ügyintézési határidő: 20 nap.

Kérelem IFORM nyomtatványon, amely tartalmazza:

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

Építmény esetében (kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadására került sor) az általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-műszaki dokumentáció:

Az eljárás illetékmentes, a felmerülő szakhatósági díjak:

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője
Ügyintéző szervezeti egység: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Általános Igazgatási csoport

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem IFORM nyomtatvány

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
A 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
2015. évi CCXXII. törvényaz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
A 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Tatabánya Település