HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - BEJELENTÉS A CÍMKEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES CÍMELEMEK BEJEGYZÉSÉHEZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Magyarország területén található minden olyan teleknek a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie, amely beépítésre szánt területen fekszik, továbbá a telken található összes épületnek, az épületben található lakásnak és minden egyéb önálló rendeltetési egységnek, illetve beépítésre nem szánt területen fekszik és azon épületet létesítettek

Kulcsszavak: Címkezelés

Természetes személy (állampolgár), jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Szükséges dokumentumok benyújtása az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez.

60 nap

Az eljárás illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

A döntéssel szemben jogorvoslati eljárás közigazgatási per útján kérelmezhető.

Jogorvoslat elbíráslására jogosult szerv: a közigazgatási kollégiummal működő törvényszék (Szegedi Törvényszék).

Jogorvoslat benyújtásának helye: a döntést hozó elsőfokú hatóság.

Jogorvoslat benyújtásának határideje: a döntés közlésétől számított 30 napon belül.

Illeték mértéke: 30.000.- Forint.

Hódmezővásárhely Település