Oktatásiazonosító-igazolás kérelmezése közoktatásban tanulók esetén

A felhasználó igazolást kérhet az oktatási azonosítójáról, e-papír kérelem segítségével.

Kulcsszavak: alkalmazott, beiratkozás, iskola, oktatási azonosító, oktatási azonosító szám, oktató, pedagógus

Mindazon személyek – vagy kiskorú személy esetén annak törvényes képviselői –, akik rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval és az Oktatási Személyi Nyilvántartásban szerepelnek.

Az Ügy indítása gombra kattintva, jelentkezzen be, majd töltse ki, és küldje be a kérelem űrlapot. A Hivatal a megkeresőnek eljuttatja a csatolandó hozzáférési jog gyakorlásához szükséges nyomtatványt, amelyet kitöltve és hitelesítve kell visszaküldeni. Az elkészült oktatásiazonosító-igazolás az Ügyfélkapu-tárhelyére kerül kiküldésre.

A szolgáltatás használata illetékmentes.

Oktatási Hivatal

Az oktatásiazonosító-igazolás kérelmezése 14. életévét betöltött ügyfél esetén, 2022. szeptember 30. napjától az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatásból indítható.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

121/2013 (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE [GDPR]

OH