Hulladékgazdálkodás - A Koordináló szerv ( NHKV Zrt.) adatszolgáltatási kötelezettsége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítéshez

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj előkészítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, koordináló szerv, A Koordináló szerv ( NHKV Zrt.) adatszolgáltatási kötelezettsége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítéshez, NHKV Adatszolgáltatás a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez

A Koordináló szerv ( NHKV Zrt.) adatszolgáltatási kötelezettsége

Űrlap kitöltése és a kötelező mellékletek csatolása (MEKH_NHKV.XLS excel táblázat és az adott időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat)

A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felszólítása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

Nyomtatvány benyújtásának határideje: 2022.04.30.

MEKH_NHKV nyomtatvány és mellékletei

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

http://www.mekh.hu/dijelokeszites

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

MEKH