SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Átmeneti szállás igénylés

Átmeneti szállás igénylés

Kulcsszavak: átmeneti szállás, Szombathely, igénylés

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletben előírt jogosultsági feltételeknek megfelelő személy.

Ideiglenes jelleggel átmeneti szállás biztosítható azoknak, akik a meglévő lakásukat felújítás, átépítés, elemi csapás, vagy más, méltánylást érdemlő körülmény miatt nem tudják használni, illetve azt elidegenítették és másik lakás vásárlása vagy építése folyamatban van, továbbá akinek lakástulajdonát 2008. szeptember 30-át követően lakáshitel tartozás miatt elárverezték, akinek lakáscélú kölcsönszerződését a pénzintézet felmondta, és emiatt lakástulajdona eladására kényszerült.

A hozzájárulás iránti kérelem beérkezését követő 30 napon belül kell a kérelmet elbírálni.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Ügyfél által írt kérelem, nyilatkozat, hogy milyen okból kéri az átmeneti szállást egy éven belül valószínűsítenie kell a lakásügyének megoldását (pl. adásvételi szerződés, építési engedély stb.).

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról.

Szombathely Település