CSURGÓ- FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSI ENGEDÉLY KÉRELME

A közterületen lévő fás szárú növény kivágása engedélyköteles. Ehhez szükséges a kivágás engedélyezése iránti kérelmet benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Kulcsszavak: fakivágás

Bármilyen természetes vagy jogi személy, aki közterületen fát szeretne kivágni.

Kivágás engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Engedély nélküli fakivágás esetén pótlási kötelezettség előírása és eljárási bírság kiszabása.

Ügyintézési határidő 60 nap

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet tartalmazza a FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM, BEJELENTÉS

Az eljárás illetékmentes.

Jegyző

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki iroda

A döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Milyen módon kell gondoskodnom a növény pótlásáról?

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Csurgó Település