2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §. (1) bekezdésében felsoroltak közül egy vagy több feltétel teljesülése esetén a bezárás bejelentése kötelező.

">

NKVH: ETS létesítmény bezárásának bejelentése

Véglegessé vált üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenységet engedélyező határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet (üzemeltető) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §. (1) bekezdésében felsoroltak közül egy vagy több feltétel teljesülése esetén a bezárás bejelentése kötelező.

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, üzemeltető, ÜHG engedély, ETS létesítmény bezárása

Azon gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők), akik tevékenységük alapján ÜHG engedéllyel rendelkeznek.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

A gazdálkodó szervezet (üzemeltető) a létesítmény bezárttá-minősítésének tényét, az azt igazoló dokumentum csatolásával és bezárást megalapozó esemény pontos dátumának megjelölésével a hatóság részére elektronikusan bejelenti.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus bejelentés kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

A létesítmény bezárására vonatkozó bejelentés elmulasztása esetén - ha a mulasztás a létesítmény üzemeltetője számára olyan kibocsátási egységek jóváírását eredményezi az adott létesítményhez rendelt üzemeltetői számlán, amelyekre egyébként az Üzemeltető már nem lett volna jogosult - a Hatóság az Üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírsággal sújthatja.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

(Ha a létesítmény bezárására az adott év február 15. napjáig kerül sor, a bezárás évére vonatkozó jelentéstétel és az előző évre vonatkozó éves jelentéstétel együttesen teljesítendő az adott év március 31. napjáig.)

(Ha a bezárás évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó egységvisszaadás határideje a létesítmény részére történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap.)

Az elektronikus úton előterjesztett bejelentés csatolmányaként benyújtott, a bezárás igazolására szolgáló dokumentum a bezárást megalapozó esemény pontos dátumának megjelölésével.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

A létesítményben végzett tevékenység vonatkozásában az ETS rendszer hatálya alá tartozás feltételének megszűnése esetén a bezárás dátumától az ÜHG engedély visszavonásra kerül.

NKVH