Energiahatékonyság - Energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával kapcsolatos kérelem - Természetes személy

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § (3) bekezdés és 3b) bekezdés alapján kérelmezhető az űrlap segítségével.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, kérelem, szakreferensi tevékenység, regisztráció, adatváltozás, megszüntetés, hiánypótlás

Energetikai szakreferensi tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki

Az energetikai szakreferens a változás bekövetkezéstől számított 8 napon belül  bejelenti a Hivatal számára a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.
Ha az energetikai szakreferens kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az adatváltozás bejelentésére kötelezi és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság ismételten kiszabható.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek

Az energetikai szakreferens mint természetes személy a Hivatal engedélye alapján láthat el szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól. A Hivatal az engedély iránti kérelem alapján – amennyiben a kérelmező eleget tesz a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek – engedélyezi a kérelmező számára az energetikai auditálási tevékenység folytatását, valamint az engedélyező határozat véglegessé válásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi. 

MEKH