17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendeletének 36-37. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor a bérleti jogviszony folytatására.

A bérlő halála esetén a helyiségbérleti jog folytatását a lakástörvény 40. §-a alapján a polgármester ismeri el.

Ha a helyiség bérleti jogát a lakástörvény 41. § (2) bekezdésében meghatározottak a bérlő jogutódjaként folytatják, jogosultságukat a polgármester ismeri el.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti jogának folytatása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyiségbérlet szabályairól szóló 17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendeletének 36-37. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor a bérleti jogviszony folytatására.

A bérlő halála esetén a helyiségbérleti jog folytatását a lakástörvény 40. §-a alapján a polgármester ismeri el.

Ha a helyiség bérleti jogát a lakástörvény 41. § (2) bekezdésében meghatározottak a bérlő jogutódjaként folytatják, jogosultságukat a polgármester ismeri el.

Kulcsszavak: bérleti jog, önkormányzat, önkormányzati tulajdon

36. § alapján:

37. § alapján:

A polgármesternek címzett írásbeli kérelemben kell kérni a jogosultság elismerését.

A 36. §-ban foglaltak esetén a bérlő halálától számított 90 nap.
A 37. §-ban foglalt esetben a jogutód a helyiség használatának megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni és kérni jogosultsága elismerését.

A bérleti szerződésben meghatározott aktualizált bérleti díj.

Polgármester

Szombathely Település