MISKOLC - Hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a jogszabályban rögzített feltételek fennállnak.

Kulcsszavak: MISKOLC - Hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy családbefogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyeremkvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében az  a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített űrlapon lehet benyújtani. Az eljárás kérelemre indul, melyet – csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az Osztályon vagy a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem - Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság már fennáll, a kérelem beadásakor v1.1

Elektronikus űrlap

Kérelem - Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság már fennáll, a kérelem beadásakor v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Miskolc Település