MOK Fogorvosok Területi Szervezete - Iratküldés/Hiánypótlás

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete előtt folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódóan iratküldés vagy hiánypótlás teljesítése.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, hiánypótlás, iratküldés, eljárás, MOK

Akinek a korábban benyújtott kérelme alapján a MOK Fogorvosok Területi Szervezete előtt folyamatban lévő ügye/eljárása van.

- kamarai tag

- ügyfél

- elhunyt kamarai tag hozzátartozója

A folyamatban lévő ügy érdekeltje, az iratküldés/hiánypótlás teljesítéséhez rendszeresített űrlap kitöltését követően, a mellékelt  dokumentumok csatolásával eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A hiánypótlás felhívásban megjelölt határidő szerint.

Iratküldés/hiánypótlás teljesítésére rendszeresített űrlap

- illeték megfizetéséről szóló banki tranzakciós igazolás (opcionális – amennyiben a hiánypótlási felhívás tárgya az elmulasztott illeték megfizetésére irányul)

- az érdekelt fél által benyújtani kívánt dokumentum

Díjmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

rövid név: MOKFTESZ

KRID szám: 617710918

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

Az iratküldés/hiánypótlás teljesítésére rendszeresített űrlap postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1068 Budapest, Szondi utca 100.

MOK Fogorvosok Területi Szervezete - iratküldés/hiánypótlás folyamatban lévő ügyhöz

Hatósági eljárás keretében lefolytatandó ügyben:

2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Egyéb tagsági viszonyt érintő, nem hatósági eljárás keretében lefolytatandó ügyben:

Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

Magyar Orvosi Kamara - Tagdíjszabályzat

MOKFTESZ