419/2021(VII.15.) Korm. rendelet  50.§ alapján meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - hivatalból  - kötelezési eljárást folytathat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki, amiben az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, és egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezheti.

">

ÉRD - Településképi kötelezési eljárás

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021(VII.15.) Korm. rendelet  50.§ alapján meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - hivatalból  - kötelezési eljárást folytathat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki, amiben az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, és egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezheti.

Kulcsszavak: ÉRD - Településképi kötelezési eljárás

  • Eljárásra jogosult: Érd MJV Önkormányzata
  • Kötelezettek köre: Az ingatlan tulajdonosa

Az önkormányzat saját hatáskörben indítja a településképi kötelezési eljárást.

A kötelezettnek a bírságot, a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az önkormányzat részére - a határozatban megjelölt bankszámlaszámra - kell átutalási megbízással, vagy készpénzátutalási megbízással - postai úton - teljesítenie.

 Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 60 napon belül kell lefolytatni és érdemi döntést hozni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az eljárás díj-és illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Érd Település