Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer

Gazdasági társaságok elektronikus bejelentési kötelezettsége a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása céljából, valamint, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

Kulcsszavak: EKÁER, EKAER, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, adózás, áruszállítás, áruforgalom, közúti, elektronikus, ellenőrző, rendszer, szállítmányozás

Jogosult:

Az EKAER-es regisztráció alapfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés. Aki már rendelkezik ügyfélkapuval, két lépésben hozhatja létre az EKAER felülethez való hozzáférési jogot:

Elsőként az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja (elsődleges felhasználó) felhasználónevet és jelszót igényel, majd ezt követően az EKAER elektronikus felületen belépve hozzáférést igényel azon személyek (másodlagos felhasználók) részére, akik bejelentést rögzíthetnek, illetve módosíthatnak.

Kötelezett:

Útdíjköteles gépjárművel, továbbá 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó
-  az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt, 
-  belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint 
-  belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) - az EKAER rendelet 4. §-ában meghatározott eltéréssel - kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

A szolgáltatás használatának lépései:

Felhasználói kézikönyv

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Amennyiben bírság kerül sor, a fuvarozott terméket - a romlandó áruk és az élő állatok kivételével - a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefoglalhatja, és erről a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik. A lefoglalásról az állami adó- és vámhatóság jegyzőkönyvet vesz fel, a lefoglalt ingóságot zár alá veheti vagy az adózó költségére elszállíttatja és megőrzi.

Elektronikus ügyintézés keretében az ügyintézés azonnal teljesül.

Főszabályként - egyes kivételektől eltekintve - kockázati biztosítékot köteles nyújtani a belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles - nem közvetlenül végfelhasználó részére történő - termékértékesítést megvalósító adózó. A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentés időpontjában a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre érkezés vagy a fuvarozás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek, valamint a már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát. Az adózónak szükség esetén, a folyamatosan megállapított kockázatos termék érték adatok alapján ki kell egészítenie a kockázati biztosítékot.  

A szolgáltatás üzemeltetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter látja el, a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) útján.

A bejelentéskor a rendszer egy 15 napig érvényes ún. EKÁER számot generál, amely a fuvarhoz kapcsolódik. Az EKÁER számról a fuvarozót vagy fuvarszervezőt tájékoztatni kell.

Az EKÁER szám nem része sem a fuvarlevélnek, sem a mérlegjegynek, de feltüntethető azokon. A bejelentésre kötelezett az EKÁER számot a fuvarozást végző részére bármely módon rendelkezésre bocsáthatja (pl. telefonon, e-mailben, szóban, írásban, stb.).

Mentesül a bejelentési kötelezettség alól:
- az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg,
- az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

A kockázatos termékekkel végzett közúti fuvarozás esetén a bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a terméket nem útdíjköteles gépjárművel fuvarozzák, és egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek együttes bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

A további mentességekről, illetve részletszabályokról a http://ekaer.nav.gov.hu honlapon tájékozódhatnak.

Az alábbi szolgáltatás segítségével ellenőrizheti, hogy az adott fuvar EKÁER bejelentési kötelezettség alá esik-e. Az alkalmazás kizárólag tájékoztatási célt szolgál.

A kalkulátor eléréséhez kattintson ide.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

NAV