Hulladékgazdálkodás - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatókat terhelő adatszolgáltatási kötelezettség

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj előkészítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 2021. évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatásra Vonatkozó Adatszolgáltatás, adatszolgáltatás, hulladékgazdálkodás

A nyilatkozattételi kötelezettség minden olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltatót terhel, amely a 2021. évben hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet látott el.

Űrlap kitöltése és a kötelező mellékletek csatolása:

A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felszólítása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

Nyomtatvány publikálásának határideje: 2022.02.28. Nyomtatvány benyújtásának határideje: 2022.04.30.

MEKH_22_HD nyomtatvány és mellékletei

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

http://www.mekh.hu/dijelokeszites

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

MEKH