NKVH: ETS kibocsátási jelentés

A gazdálkodó szervezet (üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó) benyújtja a tevékenysége során keletkező szén-dioxid kibocsátásról készített hitelesített éves kibocsátási jelentést, és a légi jármű üzembentartó esetén adott esetben tonnakilométer adatait tartalmazó jelentést.

Kulcsszavak: éves jelentés, jelentés, éves kibocsátási jelentés, tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentés

Véglegessé vált ÜHG engedéllyel rendelkező (üzemeltetők), vagy az elfogadott nyomonkövetési tervvel rendelkező gazdálkodó szervezetek (légi jármű üzembentartók)

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

ETS éves kibocsátási jelentés, illetve tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentés benyújtása.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

A jelentés beküldésének kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírsággal sújthatja.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A jelentés benyújtásának határideje a jelentéstételi évet követő év március 31. napja.

Ha a létesítmény bezárására az adott év február 15. napjáig kerül sor, a bezárás évére vonatkozó jelentéstétel és az éves hitelesített kibocsátási jelentéstétel együttesen teljesítendő.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtandó:

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH