40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet versenyeztetési szabályai szerint.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzati tulajdonú ingó vagy ingatlanvagyon értékesítése (versenyeztetéssel)

A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyont hasznosítani kizárólag versenyeztetés keretében, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Az ezen értékhatár alatti önkormányzati vagyon elidegenítése fő szabályként versenyeztetési eljárás eredményeként történhet Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet versenyeztetési szabályai szerint.

Kulcsszavak: önkormányzat, tulajdon, ingatlanvagyon, értékesítés

A pályázati felhívásban megjelölt tulajdonszerzésre jogosult természetes személy, jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

A pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően benyújtani a pályázatot, részt venni az esetleges liciteljáráson.

A pályázati felhívásban egyedileg megállapított határidők.

Pályázati biztosíték.

Tulajdonszerző vételár megfizetési kötelezettsége a szerződésben foglaltak szerint.

A 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatásköri szabályai alapján Közgyűlés, gazdasági ügyeket ellátó bizottság vagy polgármester.

Szombathely Település