Veszprém- Védett közlekedési területek behajtási engedélye

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, korlátozott forgalmi övezetekbe történő behajtás engedélyköteles.  

Kulcsszavak: behajtási engedély, védett forgalmú övezet

Természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Kérelem kitöltése és benyújtása. 

Kérelem kötelező tartalmi elemei:

Természetes személy esetén:

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén:

VMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Csoport

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 7.30-16.00 óráig

Veszprém Település