Budapest 11 Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételhez

Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. A kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. 
 

Kulcsszavak: apasági per

A szülői felügyelettel rendelkező Anya kérheti.
 

Az eljárásra jogosultnak kérelmet szükséges benyújtania.
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.
 

Írásbeli kérelem.
 

Az eljárás illetékmentes
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

Budai Központi Kerületi Bíróság
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben.
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. (Gyer. 64. § (4) bekezdés)
 

Budapest 11. ker. Település