31/2008. (X.15.) Önkormányzati rendelet 14. §-a szerint az idegenforgalom számára jelentős közterületeken működő vendéglátó egységek az üzlet homlokzatával érintkező közterület a homlokzat előtti részén vendéglátó előkertet üzemeltethetnek, amely bútorzatát a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 5 évente zsűrizi. Előkert a bizottsági döntés szerint a közterület kezelőjével kötendő közterület-használati megállapodással létesíthető.

">

Pécs - Idegenforgalom számára jelentős közterületen vendéglátóipari előkertek létesítésére irányuló ügy

A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) Önkormányzati rendelet 14. §-a szerint az idegenforgalom számára jelentős közterületeken működő vendéglátó egységek az üzlet homlokzatával érintkező közterület a homlokzat előtti részén vendéglátó előkertet üzemeltethetnek, amely bútorzatát a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 5 évente zsűrizi. Előkert a bizottsági döntés szerint a közterület kezelőjével kötendő közterület-használati megállapodással létesíthető.

Kulcsszavak: vendéglátóipari előkert, előkert, kitelepülés, vendéglátóegység, közterület használat

Aki az adott közterületen vendéglátóipari előkertet kíván létesíteni.

A döntés előkészítéshez szükséges dokumentációt Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészetéhez kell benyújtani.

Szükséges kérelmet, az előkert bútorozott és méretezett helyszínrajzát, a bútorzat minden egyes elemét külön-külön ábrázoló színes fényképeket és műszaki leírást benyújtani a zsűrizéshez.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága.

Idegenforgalom számára jelentős közterületen vendéglátóipari egységek kitelepült árusítás céljából csak az adott területen, illetve az abból nyíló kapualjban, udvarban telephellyel rendelkező kereskedelmi vállalkozók, (üzlettulajdonos, üzemeltető, bérlő, stb.) köthetnek közterület-használati megállapodást csak az üzletben forgalmazott termékek árusítása céljából.

A közterület-használati megállapodás a közterület kezelő előzetes írásbeli vagy elektronikus úton kiadott hozzájárulásával átruházható az megállapodást megalapozó Városfejlesztési és Kommunális Bizottság határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) Önkormányzati rendelet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

 

 

Pécs Település